VI SNACKAR BUSINESS

Vi hjälper chefer och medarbetare att använda rätt språk i en internationell arbetsmiljö!

Kommunikation handlar inte bara om att behärska språket, utan också om hur det används och vilka mottagarna är. 

Men vi börjar med språket...
För effektiv kommunikation behövs en gemensam plattform, oavsett om det är koncernspråk, eller det aktuella landets språk, så krävs och förväntas det mycket goda kunskaper för att kommunicera framgångsrikt! 

"Välj privatlektioner för snabbast resultat, eller företagsintern grupputbildning om det är flera som behöver utbildas inom samma område"

När önskad språknivå uppnåtts kan det finnas behov av att utveckla andra kommunikationsområden, till exempel hur man kommunicerar med genomslagskraft och skapar förtroende. 

Som ett naturligt komplement erbjuder vi en rad seminarier, work shops och kurser som förmedlas av de främsta experterna inom respektive område!